escort Pendik

avanos escort

gaziantep escortseks hikayeleri

Ana Sayfa Gündem, Manşet 16 Haziran 2019 582 Görüntüleme

ANADOLU BASINI TBMM’DEN HAYKIRDI

Türkiye Gazeteciler Federasyonu Yönetim Kurulu, Ankara’da bir dizi
temaslarda bulunarak, “Yargı Reformu Paketi”nde yer alan ve yerel
basının geleceğini bütünüyle tehlikeye atan düzenlemeden
vazgeçilmesini talep etti.

-TBMM Başkanı Baştop, CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztrak, İYİ Parti
Grup Başkanvekili Türkkan ve her partiden milletvekilleriyle görüşen
TGF Heyeti, söz konusu düzenlemenin, resmi ilanların büyük bir
bölümünü ortadan kaldıracağına vurgu yaparak, bunun yerel basının
sonunu getireceğine işaret etti.

Türkiye Gazeteciler Federasyonu Yönetim Kurulu, Ankara’da bir dizi
temaslarda bulunarak, “Yargı Reformu Paketi”nde yer alan ve yerel
basının geleceğini bütünüyle tehlikeye atan düzenlemeden derhal
vazgeçilmesini talep etti.  TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Baştop, CHP
Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü
Türkkan ve her partiden milletvekilleriyle görüşen TGF Heyeti, söz
konusu düzenlemenin, resmi ilanların büyük bir bölümünü ortadan
kaldıracağına vurgu yaparak, bunun, son yıllarda güçlükle ayakta durma
mücadelesi veren yerel basının, adeta sonunu getireceğine işaret etti.

ŞENTOP: DİJİTAL DÖNÜŞÜM KAÇINILMAZ

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop’u ziyaret eden TGF Yönetim
Kurulu ve Başkanlar Konseyi Üyeleri, Meclis Başkanı Şentop’a bir rapor
sunarak, sorunun önemini ayrıntılarıyla anlattılar. TGF Genel Başkanı
Yılmaz Karaca’nın heyet adına Başkan Şentop’a sunduğu talep yazısında
aynen şu ifadeler yer aldı: “ Kıymetli Meclis Başkanımız; öncelikle
ülkemizin bekası ve milletimizin refahı için gösterdiğiniz kıymetli
gayretleriniz için şükranlarımızı sunuyor, verimli çalışmalarınızın,
onurla üstlendiğiniz TBMM Başkanlığı görevinizde de başarıyla devam
etmesini diliyoruz.
Değerli Meclis Başkanımız;
Mayıs ayı sonunda açıklanan ve kamuoyuna ‘Yeni Yargı Reformu Paketi’
adıyla yansıyan yeni düzenlemeler içinde yer alan “resmi ilan
statüsünde olan icra ilanlarının, yaygın ve yerel gazetelerde
yayınlanma zorunluluğunun kalkmasının” öngörülmesi, Anadolu basınında
şok etkisi yaratmış, adeta yok olma tehlikesini mobil porno ortaya çıkarmıştır.
Zira icra, iflas ve ihale ilanları başta olmak üzere Basın İlan Kurumu
aracılığı ile yayınlatılan resmi ilanlar özellikle yerel basınımız
için hayati öneme haizdir.
Yeni düzenleme ile resmi ilan statüsünde olan icra ilanlarının, yaygın
ve yerel gazetelerde yayınlanma zorunluluğunu kalkmakta, bu durum son
yıllarda ayakta kalma mücadelesi veren Anadolu basınının çok önemli
bir gelir kalemini yok etme sonucunu doğurmaktadır.
Ülkemizin gerçek sesi, özgün nefesi olan yerel basınımız, bu yönüyle
demokrasimizin de en önemli teminatlarından biridir.
Çok sesliliğe katkısının yanı sıra demokrasimizin gelişmesine destek
olan ve istihdam başta olmak üzere genel ve yerel ülke kültürünün
yaşatılması gibi anlamlı bir işlev üstlenen Anadolu basınını koruyup
kollamak, güzel ülkemizin ve yüce milletimizin sağlıklı geleceği
açısından da büyük önem arz etmektedir.
Söz konusu değişikliğin, resmi ilan fiyatlarının icra dosyalarına
maddi anlamda büyük yük getirdiği iddiasıyla yapıldığı ileri sürülse
de, bu durum gerçeği yansıtmamaktadır.
Bu gerekçe, aslında yerel basının, yaygın basının yüksek resmi ilan
fiyatlarına kurban edildiğini net olarak göstermektedir.
Gerçekte ise yüksek maliyete neden olan; yerel gazete resmi ilan
fiyatlarının neredeyse 5 katı olan yaygın basın ilan fiyatlarıdır.
Çözüm ise basittir. “Tartışmaya konu olan icra iflas ilanlarının,
mahallinde yayınlanan yerel gazetelerde yer alması zorunludur”
şeklindeki bir hüküm değişikliği, sorunu kökünden çözecektir.
Kıymetli Meclis Başkanımız;
Yargı Reformu Paketi’ndeki Anadolu basınını zora sokacak kararın,
talep ettiğimiz şekilde yeniden düzenlenmesi, yurt sathında büyük
rahatlama yaratacak, tedirgin bekleyişi ortadan kaldıracak ve ekmeğini
basın sektöründe kazanan binlerce kişiye yakın bir istihdam
rahatlaması sağlayacaktır.
Şahsınızın, her zaman Anadolu basınını önceleyen bir yaklaşım
içerisinde olduğunu biliyoruz ve her daim güven telkin eden yapınızı
da takdirle izliyoruz.
Konuya gerekli ehemmiyeti vereceğinize inanıyor, gereğini yaparak
yerel basınımızı rahatlatan bir gelişmeyi sağlayacağınıza güveniyoruz.
İlgi ve desteğinize teşekkürlerimizle saygılar sunuyoruz.”
Meclis Başkanı Mustafa Şentop, söz konusu soruna cevap olarak, yerel
basının önemli bir işlev üstlendiğini ancak değişimin de kaçınılmaz
olduğunu ifade etti. Düzenlemenin belki bir süre daha ötelenerek
geciktirilebileceğini belirten Şentop, “Biliyorsunuz, adli işlemlerde
başarılı ve son derece hızlı bir uygulamayı beraberinde getiren UYAP
sayesinde çok mesafe kat edildi. Hukuksal işlemler, eskiye nazaran çok
hızlı yürüyor ve bu da zaman kazandırarak adli mağduriyetleri önlüyor.
Bu konuya da böyle bakmak gerekiyor. Medyada dijital dönüşüm artık
kaçınılmaz. Dolayısıyla resmi ilanlarla ilgili düzenlemeleri de yeni
medya düzeninin değişen teknolojisine uydurmak gerekiyor. Yani bundan
kaçış yok. Konu Meclis çatısı altında görüşülmeye geldiğinde yeniden
ele alınıp değerlendirilecektir. Yapılacak görüşmelerin sonunda da
tabi ki bir kararda mutabık kalınacaktır. Ancak dediğim gibi her
konuda olduğu gibi medya konusunda da hızla gerçekleşen dijital
dönüşüm gerçeği, bu tür değişimleri beraberinde getiriyor” dedi.

ÖZTRAK: AMAÇ YEREL BASINI SUSTURMAK

TGF Heyeti’nin CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak’ı ziyaretinde
de, Anadolu basınını bekleyen büyük tehlike masaya yatırıldı. Sorunun
birkaç cümleyle geçiştirilemeyecek kadar öneme sahip olduğuna vurgu
yapan Öztrak, “Aslına gerçek amaç yerel basının sesinin tamamen
kesilmesidir” dedi.
Yaygın medyanın büyük bölümünün neredeyse görev yapamaz hale
getirildiğine işaret eden Öztrak, “İktidarın hedefinde medyayı
yaygınıyla, yereliyle bütün olarak teslim alma niyetini zaten
biliyoruz. Bunu büyük ölçüde de başardılar. Türkiye’de basın
özgürlüğünün getirildiği nokta da bunun açık bir göstergesi. Yaygın
medya ile ilgili amacına ulaşan iktidar gücünün menzilinde şimdi de
yerel basının olduğu çok açık bir biçimde görülüyor. Söz konusu
düzenleme içinde yer alan resmi ilanlarla ilgili maddede ısrar
edilmesinin sebebi de budur. Bütün amaç yerel medyayı çok önemli bir
gelir kaleminden ederek tamamen susturmaktır. Anadolu basının yok
edilmesi, halkın sesinin kesilmesi, toplumun gerçekleri öğrenmesinin
ortadan kaldırılması anlamındadır ve bu kötü niyet çok açıktır. CHP
Grubu olarak biz Meclis’te konu önümüze geldiğinde gerek komisyonlarda
gerekse Meclis Genel Kurulu’nda, gerekli mücadeleyi vereceğiz. Bu
düzenlemenin ne ülkemize, ne ulusumuza, ne demokrasimize ne de
Cumhuriyetimizin geleceğine bir faydası yoktur. Üzerimize düşen
sorumluluğu, bu sorunun kaldırılması noktasında sonuna kadar yerine
getireceğiz” şeklinde konuştu.
TGF Heyeti ziyaretin ardından Faik Öztrak’ın ülke gündemini
değerlendirdiği basın toplantısına katılarak, sorunun kamuoyuna da
duyurulmasını sağladı. Pek çok televizyonun canlı yayınladığı basın
toplantısında, TGF Genel Başkanvekili İbrahim Erdoğan’ın sorusunu
yanıtlayan CHP Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, kamuoyunu duyarlı olmaya
çağırdı. Öztrak,”Cumhuriyetimizin kuruluşunda, ulusal mücadelenin
yanında saf tutan Anadolu basınına büyük bir darbe vurulmak ve adeta
yok edilmek isteniyor. Buna izin vermeyeceğiz” şeklinde konuştu.

TÜRKKAN: ANADOLU BASINININ YANINDAYIZ

Yılmaz Karaca’nın genel başkanlığındaki TGF Heyeti’inin,  İYİ PARTİ’yi
ziyaretinde de aynı konu ayrıntılı biçimde masaya yatırıldı. İYİ Parti
Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, TGF’yi gazetecilik mesleğinin
sorunlarına karşı duyarlı olduğu için  kutlayarak başladığı
değerlendirmesinde, soruna hassasiyetle yaklaştıklarını söyledi.
Yerel basının, demokrasinin vaz geçilmez unsurlarından biri olduğunu
ifade eden Türkkan, ”İYİ Parti olarak her zaman Anadolu basınının
yanındayız. Reform adı altına oldu bittiye getirilerek halledilmek
istenen yasa tasarısındaki ilgili düzenlemeyi kabul etmek asla mümkün
değildir. Yerel basın demokrasinin olmazsa olmazıdır. Halkımızın
korunup kollanması gereken çok önemli bir değeridir. Getirilmek
istenen düzenleme yerel basını ayakta tutan resmi ilan gelirlerinin
çok büyük bir bölümünü ortadan kaldıracak ve bu durum, toplumun sesi
olan yerel yayıncılığa tam anlamıyla büyük bir darbe vuracaktır. İYİ
Parti olarak sorununun öneminin farkındayız ve bu düzenlemenin yeniden
ele alınarak sorunun ortadan kaldırılması için üzerimize düşeni yerine
getirmeye kararlıyız. Tam tersine Anadolu basınını yaşatmak ve
güçlendirmek için önlemler almak, kararlar çıkartmak zorundayız”
şeklinde konuştu
.
HİZMET PASAPORTU 5 YILLIK OLMALI

TGF Heyeti’nin ziyaretlerinde gazetecilere verilen hizmet pasaportu
süresinin kısalığının da büyük sorunlar yarattığı, bir ya da iki
yıllığına verilen hizmet pasaportlarının süresinin 5 yıla çıkarılması
gerektiğine vurgu yapıldı. Meslekte 18 yılını doldurarak sürekli basın
kartı hakkına sahip olanlara ise yeşil pasaport hakkı tanınması
gerekliliği belirtilerek, gazetecilerin yurtdışı temaslarında resmi
prosedürlerle uğraşarak zaman kaybetmelerinin önüne geçilmesi
gerektiğine değinildi. Ziyaretlerde ayrıca genel anlamda çözüm
bekleyen gazetecilik mesleğinin sorunlarına işaret edilerek, TGF’nin
ayrıntılı olarak hazırladığı “MEDYA RAPORU” verildi.

Yorumlar

Yorumlar (Yorum Yapılmamış)

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

izmir escort

izmir escort

eskişehir escort

travesti porno

izmir escort

antalya escort

izmir escort

antalya escort

ucuz takipçi satın al

takipçi satın alma sitesi