gaziantep escortseks hikayeleri

gaziantep escortgaziantep rus escort

Ana Sayfa Manşet, Politika 27 Şubat 2021 230 Görüntüleme

‘DÜNDEN BUGÜNÜ ANLATAN ERBAKAN’

(ozlerhaber.com haber merkezi ADANA)
Yeniden Refah Partisi Adana İl Başkanı Selahattin Baysal Milli Görüş lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın 10. ölüm yıldönümü nedeniyle şu açıklamalarda bulundu”

“Türkiye ve Dünyadaki konjonktürel gelişmeler ışığında her fırsatta ‘Milli ve Yerli’ kalkınma hamlesinin önemini ifade eden, dışa bağımlılık yerine ülkemizin zengin yeraltı ve yerüstü kaynak ve potansiyelinin harekete geçirilmesini savunan, ‘Yeni Dünya Düzeni’ adı altında Siyonist küresel güç odaklarının artarak devam eden ekonomik, ticari ve politik risk ve tehditlerine karşı “toprak ayağımızın altından kayıyor” şeklinde milletimizi sürekli uyaran, mevcut ekonomik darboğazı, borç sarmalını, dış politikadaki gelişmelerin ortaya çıkardığı kaotik durumu her vesilede yıllar öncesinden üzerine basa basa dile getiren ve gerekli önlemlerin alınmaması durumunda “dövecek dizimizin kalmayacağını” ifade ederek bizlere ‘Dünden Bugünü Anlatan’ Türkiye Cumhuriyeti 54.Refahyol Hükümeti’nin Başbakanı ve Milli Görüş Lideri Prof.Dr. Necmettin Erbakan Hocamızı vefatının 10. sene-i devriyesinde rahmet ve minnetle yâd ediyoruz.

Erbakan Hocamız, Milli Görüş hareketinin birinci kırk yılına başlamadan önce Milli Görüş mefkûresine inanmış kişilerle yaptığı son istişare toplantısı sırasında tarihe not düşülmesi gereken veciz kapanış konuşması sırasında Türkiye’nin içinde bulunduğu vahim durumun önemini ortaya koymaya çalışırken özellikle şu ifadeyle vurgu yapmaya çalışıyordu: “Kardeşlerim, toplantımıza gösterdiğiniz ilgiye ve ortaya koyduğunuz fikirlere çok teşekkür ediyorum. Görüyorum ki hepiniz samimi duygularla vatan sathını tutuşturacak bir ‘ÇIKIŞ’(HURUÇ) yapmanın gerekliğine inanmışsınız. Türkiye’nin sosyo-politik durumu malumunuzdur. Bu nedenle, inanmış kadroların artık silkinip toparlanma zamanı gelmiştir. Şunu da ifade etmek gerekir ki; artık bir siyasi partinin kuruluşuna her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulduğu da bir gerçektir. Bundan böyle omuz omuza hep birlikte hareket etme vaktidir.”

1969 yılında bu duygu ve düşünceyle milletimizin sinesinden doğan ve birinci kırk yıl boyunca temsil ettiği milyonların saygınlığına hiçbir halel getirmeden, büyük onurla “Milli Görüş” bayrağı altında siyaseti; milli, manevi, ahlaki, fikri değerler ile birlikte erdem ve samimiyet temelleri üzerine inşa eden, ülkemizin ve milletimizin bütünlüğünü, kardeşliğini ve ‘Yeniden Büyük Türkiye’ hedefine ulaşmayı şiar edinen Erbakan Hocamız’ın ortaya koyduğu alternatif fikir, proje ve çözüm önerileri bugün daha iyi anlaşılmaktadır.

“Milli Görüş”ün bir teori değil, gerçek anlamda hizmet ve hamle olduğunu açıkça görebilmek için:

– “Milli Görüş “ün 1974-1978 iktidardaki hizmetleri,

– “Milli Görüş “ün 1989-1994 I. Dönem Belediye Hizmetleri,

– “Milli Görüş “ün 1994-1999 II. Dönem Belediye Hizmetlerini,

– “Milli Görüş “ün 1996-1997 İktidar Hizmetlerini dikkatle incelemek ve tanımakta büyük yarar vardır.

MİLLİ GÖRÜŞ’ÜN (1974-1978) İKTİDARDAKİ HİZMETLERİ

1.Kıbrıs Zaferi

1974’te hükümet içinde yer alan “Milli Görüş” Kıbrıs’ta kardeşlerimize reva görülen zulme razı olamazdı. İşte Kıbrıs’ta zaferin kazanılması, Allah’ın yardımıyla Milli Görüş sayesinde oldu.

Bu olumlu sonuçtan rahatsız olan ABD ve Batı, bugüne kadar Kıbrıs’ı karıştırma gayretlerinden bir an bile geri kalmadı. İşbaşındaki iktidarların uyguladıkları ABD ve Batı güdümlü politikaları, Rumların daha talepkar ve uzlaşmaz duruma girmesine sebep olmakta, batılıların niyetlerini uygulamalarına zemin, ümit ve imkân hazırlamaktadır.

Hâlbuki Kıbrıs’ta 1974 Barış Harekâtı’ndan sonra çözüm fiilen ortaya çıkmıştır. Hükümetlere düşen görev KKTC’nin tanınmasına ve kalkınmasına gayret göstermektir. “Milli Görüş” daha ilk günden itibaren Kuzey Kıbrıs’ta bağımsız bir devletin kurulmasını esas almıştır. Diğer iktidarlar ise, Batılılar’ın ‘Federe Devlet’ fikrinin peşine takılmaktan başka bir çözüm ortaya koyamamıştır.

2. Manevi Kalkınma

a) Dört Yılda 350 İmam Hatip Okulu açıldı

b) 10 Yüksek İslam Enstitüsü açıldı

c) Üç bin Kur’an Kursu açıldı

Milli Görüş, Hükümet ortağı olduğu dönemde hazırlanan ve 30 Kasım 1974’te TBMM Başkanlığı’na sunulan 4. Beş Yıllık Plan’da ilk defa “MANEVİ KALKINMA” adı altında çok önemli ve geniş bir bölüme yer verildi.

3. Şahsiyetli Dış Politika

Kıbrıs zaferinden sonra ABD’nin bize uyguladığı silah ambargosuna karşılık olarak ABD’nin Türkiye’deki üsleri kapatıldı ve “Ağır Sanayi” hamlesi çerçevesinde “yerli ve milli savunma Sanayi”nin güçlü bir şekilde kurulma hamlesi başlatıldı.

4. Müslüman Ülkelerle İşbirliği Geliştirildi

İlk defa Suudi Arabistan, Irak, Mısır, Libya gibi Müslüman ülkelerle hem özel sektör, hem de devletler bazında ticari ve yatırım ilişkileri fiilen başlatılmıştır.

Türkiye, 1976 yılına kadar İslam Konferansı Örgütü’ne tam üye değildi. Sadece gözlemci sıfatıyla katılıyor ve oy kullanamıyordu. MSP, ağırlığını koyarak, hatta koalisyonun devamını gözden geçireceğini söyleyerek ülkemizin İslam Konferansı’na tam üye olmasını sağlamıştır.

Ve yine Milli Görüş hükümette iken Türkiye, “İslam Kalkınma Bankası’na””Kurucu Üye” olarak katılmıştır.

5. Ekonomik Kalkınma, Üretim Seferberliği

Milli Görüş’ün hükümet ortağı olduğu MSP döneminde;

a) Tarım Üretimi Artırılmıştır.

Buğday üretimi dört yılda, 10 milyon tondan 16.7 milyon tona, et üretimi, 125 bin tondan 635 bin tona çıkarıldı. 30’dan fazla et kombinası inşa edildi.

1974’te 1.100.000 ton buğday ithal edilirken 1978’de 1.921.000 ton ihraç edildi.

b) Tarım Girdi Üretimleri Artırılmıştır.

Yeni 8 gübre fabrikasının inşaatına karar verildi

1974’te 23.624 adet olan yerli traktör imalatı, 1977’de 31.658 âdete yükseltilmiştir. İthal traktörlerle birlikte 1 yılda köylümüze toplam 66.494 adet yeni traktör edinme imkânı sağlanmıştır.

Ancak hemen MSP’den sonraki ilk yılda traktör üretimi 18.184 âdete gerilemiştir.

Ne yazık ki, şu anda uygulanmakta olan yanlış politikalar yüzünden tarım ve hayvancılığımız adeta yok edilmiştir.

c) Ağır Sanayi Hamlesi Başlatılmıştır.

Ağır Sanayi hamlesi 7 yıllık (1975-1982) sanayileşme programı idi. Bu program eşi görülmemiş bir hızla uygulanmıştır. 2 yıl gibi kısa bir zamanda 200’den fazla milyarlık tesisin temeli atılmıştır.

Bugün, Edirne’den Kars’a kadar büyük sanayi tesisi olarak ne varsa bu iki yıl içerisinde yapılmıştır. Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki bütün önemli tesisleri, yolları ve ayrıca buradaki sulama ve enerji etütlerini hep “Milli Görüş” ruhu meydana getirmiştir.

Bu tesislerle:

Savunma Sanayi ve Ağır Sanayi yönünden dışarıya bağımlı olmayan bir Türkiye, katma değerli üretim ve ihracat yapan bir Türkiye, ürettikleri 1 dolarlık sanayi ürününü 6-7 dolara bize satmak suretiyle ekonomik gücümüzü yok eden ve bizi büyük borç stoku altına sokan Batılıların tasallutundan kurtulmuş bir Türkiye hedeflenmiştir.

Buna ilaveten, bir milyon işsize iş imkânı sağlanması hedeflenmiş, sadece bu hamle ile yıllık % 15 ilave kalkınma hızı meydana getirilmesi mümkün olmuştur.

Ağır Sanayi hamlesi dış borçla değil, kendi gücümüzle yürütüldü.

Örneğin 28 Sümerbank fabrikası, başka bir kaynağa ihtiyaç kalmadan Sümerbank’ın kendi karlarıyla kuruldu.

1977 bütçesi yaklaşık 250milyar TL idi. Bunun 44 milyar TL’si ağır sanayi hamlesini desteklemek için ayrılmıştır.

Erbakan Hocamız, siyasette hâkim mantık olan dışa bağımlılık yerine, somut ve etkili plan ve projelerle, ekonomik değer ortaya koyabilecek alanlara yatırımları teşvik ederken Türkiye’de yerleşik hantal bürokratik anlayışı baypas edip tesis ettiği Temsan, Taksan, Tümosan, Aselsan gibi kuruluşlarla ve adımların devamı olarak meydana gelen Roketsan, Tusaş, Havelsan gibi kuruluşlarla ülkemizin sanayi ve teknoloji alanında büyük ivme kazanmasına vesile olmuştur.

MİLLİ GÖRÜŞ’ÜN BELEDİYECİLİK HİZMETLERİ

1989’da beş il belediyesinin ve çok sayıda ilçe belediyesinin Milli Görüş yönetimine geçmesiyle başlayan süreç, 1994’te Ankara ve İstanbul başta olmak üzere çok sayıda büyükşehirde ve yüzlerce belediyede Milli Görüş dönemini başlatmıştır.

Halkımız gerçek manada belediye hizmeti ile bu dönemde tanışmıştır. Milli Görüş belediyeciliği öncesinde büyükşehir dendiğinde akla “3 Ç” (Çöp, Çamur, Çukur) gelirken, Milli Görüşçü belediyeler bu sorunları tarihe gömmüşlerdir.

İstanbul gibi dünyanın başşehri olan bir şehrimizde en temel ihtiyaç olan suya dahi insanlarımız hasret kalmakta iken, 1994 sonrasında Milli Görüş ruhuyla İstanbul’un su sorunu da tarih olmuştur.

Büyükşehirlerin çevre düzenlemesi, peyzaj, park-bahçe ve ulaşım alanındaki eksiklikleri hızlı bir şekilde giderilmiş, tüm bu projeler yandaşları zengin etme mantığıyla değil, en uygun şartlarla gerçekleştirilmiştir.

Rüşvet, yolsuzluk, israf ve her türlü suistimal ortadan kaldırılmış, belediyelerin önceki dönemden gelen borçları ödendiği gibi, belediye kasasında fazladan kaynak oluşturulmuştur.

“Beyaz Masa” gibi uygulamalarla belediyeler halkın her kesimine kapısını açmış, vatandaşın sorunlarına ve şikayetlerine kulak verilmiş ve çözüm üretilmiştir. İftar çadırı, sünnet şöleni ve aşevi gibi hizmetler de belediyeler tarafından ilk defa bu dönemde yapılmıştır.

Tüm bu efsane hizmetlerin, Refah Partisi’nin 1995 seçimlerinde birinci parti olmasında ve 1996’da da iktidara gelmesinde büyük rolü olmuştur.

MİLLİ GÖRÜŞ’ÜN 1996-1997 İKTİDAR HİZMETLERİ

Siyasi mücadelesi boyunca ülkemizin sanayileşme ve kalkınma hamlelerini daha ileri bir düzeye taşıyabilmek amacıyla milli ve yerli program ve projeler üzerinde yoğunlaşan ve ülkemizin temel sorunlarını çözüp, “Yaşanabilir bir Türkiye, Yeniden Büyük Türkiye ve Yeni Bir Dünya” hedefiyle ülkemizin yeniden dünyadaki seçkin yerini alabilmesi için D-8’i kuran ve bunu D-60 ile tamamlamayı hedefleyen bir anlayışla 54.Hükümet döneminde ortaya konan “Havuz Sistemi”, “Kaynak Paketleri” gibi muazzam uygulamalarla Türkiye’de değişimin öncüsü olmuştur.

Erbakan Hocamız’ın Başbakanlığında yapılan efsane hizmetlerle ülkemizin yüz yüze olduğu sorunlar bir bir çözüme kavuşturulmuş, ülkemiz bunun sonucu olarak büyük bir iç borç sarmalından kurtarılmıştır. 1997 yılı sonunda 58 milyar dolara çıkması söz konusu olan yüzde 200 faizli, dört ay vadeli korkunç borç canavarını 54. Hükümet tamamen ortadan kaldırmıştır. 1996 yılı sonunda, borcu, 45 milyar dolar değil, 22 milyar dolara indirmiş, 1997 yılı sonunda da 58 milyar dolar değil, 15 milyar dolara inecek şekilde her şeyi tanzim etmiştir. Ayrıca, 50 yıldan beri ilk defa, bu denk bütçeyi fiilen yürütmüştür.

Diğer yandan, 54. Hükümet döneminde milletimize en büyük refah payı verilmiştir. Köylümüze bir önceki mahsul yılına nazaran yüzde 312 fazla ödeme yapılmıştır. Aynı şekilde memurlarımızın refah payı, bir yılda 100 alan memura 250 verecek şekilde artırılmıştır. Yine esnaflarımızın imkânları genişletilmiş, emekliler, dul ve yetimlere büyük refah payı ayrılmış ve bilhassa, çalışan insanlarımıza, işçilerimize de bir yıl içerisinde, yüzde 104 reel artış sağlanmıştır.

Bunlar, milletimiz tarafından yıllardan beri hayal edilen; ama hiçbir zaman gerçekleştirilemeyen büyük ve parlak hedeflerdir. 54. Hükümet, “Önce Millet” anlayışıyla bunları birer birer gerçekleştirmiştir. Ayrıca bütün bu adımlar atılırken de acı reçeteler kullanılmamış, ülkemizin bozulmuş dengeleri yeniden rayına oturtulmuş, vatandaşlarımızın refah düzeyi yükseltilmiştir.

Bu eksende, bölgesel kalkınma projelerini desteklemesi, yeni alternatif yatırımlarla sürdürülebilir ekonomik kalkınma için milli kaynak paketlerine yönelmesi, dar gelirli milyonların refah seviyesini yükseltmesi, havuz sistemi sayesinde Devlet kurumlarını yüksek faiz ödemelerinden kurtarması ve ilave kaynak oluşturması Türkiye’de muazzam bir ekonomik canlılığın ortaya çıkmasına vesile olmuştur.

Böylece refah düzeyi ve gelir dağılımı gibi konularda adil ve kapsayıcı politikalar ortaya koyarak bir avuç mutlu azınlık yerine, tüm toplumun refah düzeyini artırarak özellikle dar gelirli işçi, memur ve emeklilerin rahat nefes almalarını sağlamıştır. Dar gelirli milyonların refah seviyesinin yükselmesi, piyasada alım gücünün artmasını sağlayarak esnafın, işadamının, üreticinin de işlerinin artmasına neden olmuş ve böylelikle tüm ekonominin çarklarının dönmesine vesile olmuştur. O dönemde yaşanan bolluk ve bereket halen daha her kesimden insanımız tarafından dile getirilmektedir.

Türkiye’de iktidarlar, Batı ile ilişkilerinde yaşadıkları dönemsel ve söylemsel krizlere rağmen, sürekli olarak ‘ortak çıkar’ ve ‘değerler’ ile ‘stratejik ortaklık’ gibi içi boş kavramlarla Türkiye’ye zaman kaybettirip ülkemizi Batı’ya daha bağımlı hale getirirken, Erbakan Hocamız, Refahyol Hükümeti Başbakanı olarak kısa zaman içerisinde D-8 teşkilatını kurarak Türkiye’nin küresel alanda yeni bir güç olarak ortaya çıkması ve kuvvetin değil, hakkın üstün tutulduğu bir dünya yolunda çok önemli bir adım atmıştır.

Bu cümlelerden olarak, Türkiye’de yaşanmakta olan ekonomik krizler, ağır dış borç yükü, çok yüksek dış ticaret açığı, yoksulluğun ve işsizliğin artması, dış politikada özellikle AB ve ABD’nin samimi bir müttefik olmadığının ortaya çıkması, Ortadoğu’da yaşanan gelişmeler, Arap Baharı’nın aslında bir ‘kara kış’ olduğunun görülmesi, Kıbrıs, Doğu Akdeniz ve Ege Denizi’nde dış güçlerin oynadığı oyunlar ve gitgide derinleşme eğilimi gösteren sorunlar zinciri, bölgesel ve küresel alanlarda Türkiye’nin yalnızlaştırılmaya çalışılması, tüm bu sorunları ve gelişmeleri yıllar öncesinden işaret eden, “DÜNDEN BUGÜNÜ ANLATAN” Erbakan Hocamız’ın haklılığını, ferasetini bir kez daha ispatlamıştır.

Bütün bu gerçekler ışığında bugün yapılması gereken; ülkemizin iç ve dış tehditlerden korunması, milletimizin maddi ve manevi sıkıntılarından kurtarılması için, Erbakan Hocamız’ın öncülüğünde Milli Görüş tarafından gerçekleştirilen efsane hizmetlere yeniden kavuşmak için, vakit geç olmadan Erbakan Hocamız’a kulak vermek, Milli Görüş’e sarılmaktır.

Cenab-ı Allah “DÜNDEN BUGÜNÜ ANLATAN” Erbakan Hocamız’a gani gani rahmet eylesin, tüm bu efsane hizmetlerin yapılmasına vesile olan Erbakan Hocamız’dan razı olsun, O’nu anmanın yanında anlamayı ve O’nun yürüdüğü yolda yürümeyi cümlemize nasip eylesin. “

Yorumlar

Yorumlar (Yorum Yapılmamış)

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Ayakkabı Bot ve çizme Günlük ayakkabı Bot ayakkabı modelleri Çizme ayakkabı Terlik ayakkabı Sandalet Babet Spor ayakkabı Topuklu ayakkabı İç giyim Mayo Çorap Fantezi giyim İç çamaşır takımları Sütyen Gecelik Pijama takımı Gece elbisesi Plaj giyim Giyim Büyük beden Tesettür Etek Trenckot tarz eşofman takımları bayan Mont Gömlek Pantolon T-shirt Sweatshirt Kırmızı elbiseler Ceket Çanta Çanta aksesuarlar Bebek bakım çantası Spor çanta Okul çantası Laptop çantası Portföy çanta Bel çantası Postacı çantası El çantası Sırt çanta Bebek bakım çantası Omuz çantası Atlet Külot Jartiyer Tanga Jüpon Body Büstiyer

İç giyim Mayo Çorap Fantezi giyim İç çamaşır takımları Sütyen Gecelik Pijama takımı Gece elbisesi Plaj giyim

Adana EscortÇukurova EscortSeyhan EscortAnkara EscortMamak EscortHaymana EscortKeçiören EscortEtimesgut EscortPolatlı EscortSincan EscortPursaklar EscortÇankaya EscortAntalya EscortKumluca EscortKemer EscortKonyaaltı EscortAlanya EscortMuratpaşa EscortManavgat EscortKaş EscortBursa EscortEskişehir EscortGaziantep EscortNizip EscortŞahinbey EscortŞehitkamil Escortİstanbul EscortBakırköy EscortŞerifali EscortMecidiyeköy EscortEsenler EscortGüngören EscortEyüpsultan EscortTuzla EscortAvcılar EscortAtaşehir EscortSarıyer EscortÇatalca EscortKayaşehir EscortMaltepe EscortSultanbeyli EscortSancaktepe EscortKartal EscortBağcılar EscortBeşiktaş EscortKağıthane EscortPendik EscortBahçelievler EscortÜmraniye EscortBayrampaşa EscortBeyoğlu EscortFulya EscortKurtköy EscortKadıköy EscortBeykoz EscortMerter EscortNişantaşı EscortBeylikdüzü EscortKüçükçekmece EscortBaşakşehir EscortEsenyurt EscortFatih EscortBüyükçekmece EscortŞişli EscortÜsküdar EscortZeytinburnu EscortÇekmeköy Escortİzmir EscortBergama EscortKonak EscortÇeşme EscortGaziemir EscortUrla EscortKarşıyaka EscortBuca EscortÇiğli EscortBayraklı EscortBalçova EscortBornova EscortKayseri EscortKocaeli EscortGebze Escortİzmit EscortMalatya EscortManisa EscortMersin EscortAkdeniz EscortAnamur EscortMezitli EscortErdemli EscortSilifke EscortYenişehir EscortMuğla EscortMilas EscortDalaman EscortMarmaris EscortBodrum EscortFethiye EscortDatça EscortSamsun EscortAtakum Escortİlkadım EscortAdıyaman EscortAfyonkarahisar EscortAğrı EscortAksaray EscortAmasya EscortArdahan EscortArtvin EscortAydın EscortBalıkesir EscortBartın EscortBatman EscortBayburt EscortBilecik EscortBingöl EscortBitlis EscortBolu EscortBurdur EscortÇanakkale EscortÇankırı EscortÇorum EscortDenizli EscortDiyarbakır EscortDüzce EscortEdirne EscortElazığ EscortErzincan EscortErzurum EscortGiresun EscortGümüşhane EscortHakkari EscortHatay EscortIğdır EscortIsparta EscortKahramanmaraş EscortKarabük EscortKaraman EscortKars EscortKastamonu EscortKırıkkale EscortKırklareli EscortKırşehir EscortKilis EscortKonya EscortKütahya EscortMardin EscortMuş EscortNevşehir EscortNiğde EscortOrdu EscortOsmaniye EscortRize EscortSakarya EscortSiirt EscortSinop EscortSivas EscortŞanlıurfa EscortŞırnak EscortTekirdağ EscortTokat EscortTrabzon EscortTunceli EscortUşak EscortVan EscortYalova EscortYozgat EscortZonguldak Escort

izmir escort

eskişehir escort

travesti porno

izmir escort

antalya escort

izmir escort

antalya escort

ucuz takipçi satın al

takipçi satın alma sitesi

instagram takipçi hilesi

instagram takipçi hilesi

instagram takipçi satın al

instagram takipçi satın al

instagram takipçi satın al

instagram takipçi satın al

tiktok takipçi

tiktok takipçi

instagram izlenme satın al

takipçi satın al düşmeyen

alanya escort

adana escort

follow

evden eve nakliyat esenyurt evden eve nakliyat